Om oss

Mälarö Omsorg blev genom upphandling i juni 2010 godkända av Ekerö kommun att utföra hemtjänst. Stödinsatserna gäller i ordinärt boende och är i form av service, personlig omvårdnad, ledsagning eller avlösning av anhörigvårdare för personer som beviljats bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vi är även godkända i Stockholms Stad.

Individen i fokus

Vi erbjuder individanpassade omvårdnads- och serviceinsatser samt städning i ditt boende.

Utifrån individens behov, rutiner och önskemål arbetar vi i syfte att stödja, stärka och skapa förutsättningar till att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt.

Vår personal

Mälarö Omsorg har erfaren och välutbildad personal. Personalen har vårdbiträde- eller undersköterskeutbildning och alla behärskar svenska språket i både tal och skrift. Vi är även utbildade inom demensvård samt har gedigen yrkeserfarenhet av sjukvård i hemmet, psykiatriskt rehabiliteringsarbete, friskvård och hemtjänst.

När vi rekryterar personal lägger vi stor vikt vid kompetens men framförallt att man har intresse och engagemang att arbeta inom hemtjänsten. Vi ser också att personalen är lyhörd för andras behov och bemöter andra på ett respektfullt och värdigt sätt. Endast det bästa är gott nog!

Sabine Ekstam

ägare Mälarö Omsorg

Helle-webb

Helle Bruhn

Verksamhetschef

Kvalitetsarbete

Genom kontinuerlig dialog med våra kunder och regelbunden utvärdering av vår verksamhet strävar vi hela tiden efter att bibehålla och förbättra kvaliteten på arbetet som vi utför.

Som privat utförare av hemtjänst följer vi de lagar och föreskrifter som åligger oss. Här ingår även att rapportera vidare och följa upp ärenden till vår uppdragsgivare Ekerö Kommun och Stockholms Stad.

Mälarö Omsorgs kvalitetsarbete bygger på noggrann planering, dokumenterat genomförande, granskning och uppföljning där samtliga medarbetare har en stor delaktighet. Det utvecklar verksamheten och stärker säkerheten för såväl brukare som personal. Kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process.

Mälarö Omsorgs kvalitetsmål är nöjda kunder och medarbetare. Vi mäter detta genom anonyma enkäter och individuella uppföljningar. Tillsammans med våra kunder planerar vi hur insatserna ska utföras och följer upp att vi levererar som planerat och att kvalitén uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar.

Vi vill tacka vår härliga personal för toppbetygen (100%) i kundundersökningarna där våra kunder anser att vi är bäst på att komma på avtalat tid till våra brukare i Ekerö Kommun. Sammanlagt i kundundersökningen fick Mälarö Omsorg högst snittbetyg av alla hemtjänstföretag på Ekerö. Vi är otroligt stolta!

Hjärta. Omtanke. Kompetens

Våra ledord ligger oss varmt om hjärtat. Kontakta oss så lyssnar vi på era behov.